Budowa sieci trakcyjnej dla ciężarówek na odcinku autostrady A5 Darmstadt -Frankfurt nad Menem.

Firma ACHAT Infrastruktur GmbH bierze udział w projekcie budowy sieci trakcyjnej dla ciężarówek na odcinku autostrady A5 Darmstadt – Frankfurt nad Menem.

W ramach zlecenia udzielonego przez firmę SIEMENS wykonujemy montaż: uszynienia grupowego, światłowodu, zasilania 0,4 kV oraz odłączników.

Celem tego innowacyjnego na skalę europejską projektu ELISA – „ELektrifizierter, Innovativer Schwerververkehr auf Autobahnen” (innowacyjny ruch pojazdów elektrycznych, ciężarowych na autostradach),  jest stworzenie linii pilotażowej do dostarczania energii elektrycznej do pojazdów ciężarowych w ruchu kołowym. Konsorcjum projektu Hessen Mobil jako Zarządca Dróg oraz Uniwersytet Techniczny w Darmstadt zamierzają zbadać wszystkie istotne aspekty technologii ruchu drogowego oraz aspekty ekologiczne i ekonomiczne, które są istotne dla późniejszej rozbudowy systemu. Funkcjonalność i niezawodność nowych pojazdów i systemów infrastruktury będzie badana w trakcie ich rzeczywistej codziennej eksploatacji.