Oferujemy usługi związane z projektowaniem i wykonawstwem w następujących zakresach:

  • dalekosiężnych linii światłowodowych wykorzystywanych do łączności i nadzoru pracy rurociągów paliwowych
  • sieci magistralnych, rozdzielczych i abonenckich
  • łączności dyspozytorskiej i abonenckiej
  • systemów łączności i układów telemechaniki
  • systemów kontroli i dozoru