W 2015 roku w Berlinie została powołana do życia spółka ACHAT Infrastruktur GmbH realizująca usługi związane z projektowaniem, budową  i robotami z branży kolejowej, energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej  a także roboty inżynieryjne oraz związane z tym doradztwo techniczne i marketingowe.