Dynamiczny rozwój branży automatyki technologicznej w sektorze paliwowym w ciągu ostatnich lat spowodował duże zapotrzebowanie na usługi projektowe i wykonawcze. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasze Przedsiębiorstwo kompleksowo oferuje usługi w zakresie:

  • automatyki instalacji petrochemicznych i rafineryjnych
  • automatyki technologicznej parków zbiornikowych
  • automatyki technologicznej dla pompowni rurociągowych
  • automatyki ujęć wody
  • monitoringu gleby
  • automatyki technologicznej oczyszczalni ścieków
  • automatyki technologicznej kotłowni ciepła
  • prace branży PIA