Firma ACHAT oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyzacji w zakresie:

  • automatyki instalacji petrochemicznych i rafineryjnych
  • automatyki technologicznej parków zbiornikowych
  • automatyki technologicznej dla pompowni rurociągowych
  • automatyki ujęć wody
  • monitoringu gleby
  • automatyki technologicznej oczyszczalni ścieków
  • automatyki technologicznej kotłowni ciepła