Oferujemy szeroki zakres usług energetycznych, w ramach których realizujemy budowy, remonty i modernizacje:

  • linii napowietrznych WN, SN, nN
  • linii kablowych WN, SN, nN
  • wnętrzowych i napowietrznych stacji elektroenergetycznych WN, SN, nN
  • instalacji elektrycznych
  • ochrony katodowej rurociągów przesyłowych oraz zbiorników stalowych